Можете да изтеглите последната актуализация на уиски селекцията на Уиски Шоу България 2019 тук. Организаторите запазват своето право да променят списъка по всяко време и без уведомление.