ОБЩИ УСЛОВИЯ

С настоящите Общи условия се урежда организирането и провеждането на събитие с дегустационна цел на премиум за съвременния пазар уискита. Whisky Show Bulgaria е изложение за  уиски, включващо дегустацията на емблематични и редки напитки, демонстрация на разнообразни стилове и запознаване с различни производствени техники и практики. Whisky Show Bulgaria е специално уиски събитие с регионален обхват, което събира любители и ценители на уискито. Шоуто предлага достъп до уиски с колекционерска стойност. Общите условия, описани в настоящия раздел, важат за всички потребители на whiskyshow.bg. Всеки потребител на сайта, следва да се запознае с настоящите Общи условия, които уреждат отношенията между собственика на сайта – „Интер Макс Комерс” ООД  и потребителя. За да се възползвате от услугите, предлагани от сайта, Вие следва да сте пълнолетно лице и да удостоверите, че имате навършени 18 години и законът Ви позволява да консумирате алкохол.

  1. Условия за провеждане на фестивала.

1.1. В него могат да участват лица, навършили 18-годишна възраст. Лице под тази възраст, може да посети събитието само с възрастен придружител и без консумирането на алкохол. Организаторите на фестивала могат да поискат доказателство за самоличност на всеки гост, с цел установяване на възрастта на посетителя.

1.2. Фестивалът се провежда в специално предназначено за целта място, за което в сайта се предоставя допълнителна информация за него.

1.3. За целите на фестивала ще бъде налице пропускателен режим, при който ще се проверява възрастта на посетителите, като на всеки ще бъде поставена гривна. Няма да бъдат допуснати лица във видимо нетрезво състояние. Не се допуска посетителите на фестивала да вкарват бутилки или проби за дегустация. В случай, че персонала на фестивала открие такива, посетителите, които ги носят ще бъдат помолени да ги изхвърлят преди да влязат на мястото за провеждане на фестивала. По време на провеждане на фестивала, всички бутилки, открити от персонала ще бъдат конфискувани. При напускане на мястото на фестивала, повторно влизане се допуска само при наличието на неразрушена гривна, поставена още при влизането. В случай, че някой от посетителите покаже агресивно поведение, същите ще бъдат помолени да напуснат фестивала.

1.4. Пушенето на територията на събитието е забранено.

1.5. Препоръки от организаторите, при посещение на фестивала, които ще подобрят значително удоволствието от фестивала и оценяването на изисканите уискита, предлагани на потребителите:

– да се консумират отговорно предлаганите на потребителите напитки;

– да се яде преди дегустация;

– да се пие вода;

– да се правят редовни почивки при дегустациране;

1.6. За участието във фестивала и дегустирането на предлаганите напитки следва да бъде закупен билет. Билетът за вход дава достъп до двата дни на Уиски Шоу. Включва дегустационна чаша, 10 уиски кредита, еднократно хранене в ресторант JOBO, вода, топли напитки. Билетите за майсторски клас дават достъп на посетителя до специализирана лекция от програмата на Уиски Шоу. За да имате възможност да посетите майсторски клас ще Ви е необходим и билет за вход. Билетът за вход не е включен в цената на билета за майсторски клас

1.7. Дегустацонното количество на избраната от посетителя напитка е на съответната цена за 10 мл, наричана още проба.  

1.8. Всички проби се предлагат от персонала на фестивала само в предоставените чаши (дегустационна чаша) и на обособени щандове. Консумирането на пробите, следва де бъде извършено в помещенията, където се провежда фестивалът. 

1.9. По време на провеждане на събитието, ще присъстват представители на различни медии, поради което може да бъдете записани или фотографирани. С влизането си на фестивала, давате изричното си съгласие да се публикуват снимки с ваше участие.

1.10. За всяко ежегодно събитие се изготвя програма, която се публикува на сайта whiskyshow.bg.

1.11. При възникване на обстоятелства, водещи до отмяна или промяна на събитието, на сайта whiskyshow.bg ще бъде качена предварително информация. Ваше задължение е да следите информацията и програмата на сайта за да бъдете запознати  при възникване на промяна на първоначалната програма за фестивала.

1.12. Всеки посетител на събитието, трябва да спазва инструкциите, дадени от персонала на Уиски Шоу, всички законови разпоредби, информация и правила за събитието качени на сайта, през времето на посещението си на Уиски Шоу. 

1.13. Организаторите си запазват правото да не допуснат посетител на събитието, въпреки закупен от него билет, поради наличието на основателни обстоятелства.

  1. Условия за закупуване на билет за Уиски Шоу

2.1. За достъп до събитието е необходимо закупуването на билет. Билетите биват два вида: билет за вход и билет за майсторски клас.

2.2. Закупуването на билет е единствено от оторизирано лице, посочено на сайта whiskyshow.bg. При закупуването на билет, ще е необходимо да предоставите лична информация (име, телефонен номер, електронна поща и др.) и финансова информация. Тази информация се ползва, за да се изпълни вашата поръчка и същата да бъде обработена. Преди закупуването на билет е необходимо да се запознаете с политиката за сигурност на личните данни, публикувана на сайта whiskyshow.bg.

2.3. Плащането се извършва с дебитни или кредитни карти, като се използват видовете карти посочени на сайта на събитието или на сайтовете на оторизирани търговци на билети за събитието, според тяхната продажбена политика. Плащане на билети може да си извърши и по банков път, с наложен платеж или други начини, когато това е допълнително опоменато от съответното оторизирано лице.

2.4.  Билетът включва вход за шоуто, дегустационна чаша, храна, вода, топли напитки, 10 уиски кредита. Билетът за майсторски клас, включва участие в специализирана лекция включени в програмата на събитието.

2.5. Всеки билет осигурява карта заредена със 10 лева (10 уиски кредита).

2.6.  Допълнителни кредити за използване за дегустиране на допълнителни проби могат да бъдат закупенвани отделно в рамките на събитието. 

2.7. Билетите се продават за вход и за майстовски клас. Билетите са електронни. За събитието няма да се изпращат билети на хартиен носител.

2.8. След успешно закупуване на билет за фестивала, ще получите потвърждение на поръчката и ще имате възможност да отпечатате копие от страницата за потвърждение. Автоматизираната версия за потвърждаване на поръчката, позволява да ви бъде изпратено потвърждение на предоставената от Вас електронна поща. В случай, че не получите потвърждение на поръчката при извършено плащане, моля сигнализирайте организаторите, като изпратите съобщение на whiskyshowbulgaria@gmail.com или се обадете на телефон 0878883404.

2.9. На входа на събитието е необходимо да представите закупен е-билет за да получите достъп до шоуто и да ви бъде сложена гривна. Без закупен валиден е-билет, Вашето допускане до събитието може да бъде отказано, като няма да имате право да искате от организаторите, билетът да бъде заменен или сумата да бъде възстановена.

2.10. Билетите са само за Ваша лична употреба. Организаторите на фестивала си запазват правото да анулират всички билети, в случай, че са препродадени или се опитвате да ги препродадете в нарушение на настоящите общи условия. Забранени са всяка препродажба или опит за препродажба на билети на по-висока цена от покупната им цена, препродажбата на билети на по-висока цена чрез сайт, търг, или друг начин). Притежателят на препродаден билет може да не бъде допуснат на събитието.

2.11. Всеки билет, получен в нарушение на настоящите общи условия е невалиден и всички права, предоставени от такъв билет са невалидни. Всяко лице, което иска да се ползва от такъв невалиден билет за да получи или осигури влизане в  Whisky Show Bulgaria, се счита за нарушител на настоящите условия и ще бъде помолен да напусне шоуто. Анулираните билети не се възстановяват.

2.12. Без изричното разрешение на Whisky Show Bulgaria не се допуска използването на билет за реклама, промоции, състезания, томболи и други.

  1. Условия за участие във фестивала

3.1. При посещението си на фестивала трябва да спазвате инструкциите и указанията, дадени от служителите на мероприятието и организаторите, както и всички съответни закони, съобщения за безопасност и правила за мероприятия, за периода за който сте посетили събитието. Организаторите на фестивала си запазва правото да откажат допускането на титулярите на билети до мястото на провеждане на фестивала при наличието на обстоятелства, изброени в настоящите общи условия, включително за здравословни и безопасни условия на участие във фестивала, ползване на билет, поради причини, свързани с лицензирането, или когато даден билет е невалиден.

3.2. Ръководството на местонахождението, където ще се проведе събитието, също си запазва правото да поиска притежателите на билети да напуснат събитието във всеки един момент, когато са налице основателни причини за това, като: липса или отказ от предоставяне на документ за самоличност и липса на необходимите години; лицето е под въздействие на алкохол или наркотици; използването на заплашителни, обидни думи или агресивно поведение, което да предизвика или провокира смущения сред останалите посетителите на събитието; възпрепятства дегустацията на останалите посетители или други действия, възпрепятстващи нормалното протичане на събитието. В този случай лицето може да бъде помолено да напусне събитието, като не се възстановяват сумите на притежателя на билета, на който е отказан вход за събитието или са били помолени да напуснат събитието.

3.3. Използването на оборудване за записване или предаване на аудио, визуален или аудиовизуален материал или каквато и да е информация или данни е строго забранено. Неоторизираните записи, ленти, филми или други подобни елементи могат да бъдат конфискувани и унищожени.

3.4. Организаторите на събитието, доставчикът на билети, както и ръководството на местонахождението, където ще се проведе събитието не носят отговорност за загуба, кражба или повреда на билети или вещи.

3.5. Притежателите на билети не могат да показват или разпространяват на събитието спонсорски, рекламни или маркетингови материали, освен ако са получили изрично разрешение от организаторите на събитието и ръководството на местонахождението, където ще се проведе събитието.

3.6. Не се допуска на събитието внасянето на храни, напитки, незаконни вещества, животни. Ръководството на мястото, където ще се проведе събитието, си запазват правото да извършат претърсване на посетителите при влизането на събитието или по време на същото, с цел осигуряване на сигурността на останалите посетители, както и да конфискува всеки предмет, който може да създаде опасност или смущения на останалите посетители на събитието.

  1. Отговорност

4.1. Организирането на вашето посещение на събитието, като пътуване, настаняване или други, свързани със събитието, които са уредени от вас, са на ваш собствен риск. Организаторите на събитието не носят отговорност за изброените по горе събития.

4.2. Организаторите на събитието, доставчикът на билети, или ръководството на местонахождението, където ще се проведе събитието, не носят отговорност за загуба, кражба или повреда на вашите лични вещи, по време на престоя ви на събитието.

4.3. Организаторите на събитието не носят отговорност при взимане на решение за премахване на събития от този сайт или всяко решение за спиране или прекратяване на достъпа до този сайт.

4.4. Организаторите на събитието се ангажират да предоставят услугите, които предоставя билета, така както е описано в настоящите общи условия. Организаторите на събитието на са отговорни по отношение на нередности, възникнали на сайта или при закупуването на билет.

4.5. Организаторите на събитието не носят отговорност за изпълнение на задълженията си, съобразно настоящите общи условия при наличието на „непреодолима сила“. Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора (поръчката), не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

4.6. Организаторите на събитието не носят отговорност при тези условия за загуби или щети, причинени по време на събитието от неговите служители.

4.7. Организаторите на събитието не носят отговорност за всяко увеличение на загубата или щетите, които търпите в резултат на вашите действия или нарушаване от страна на вас на тези условия.

4.8. Отговорността на организаторите на събитието е ограничена до размера на закупения билет.

4.9. При нарушение на настоящите общи условия, от ваша страна, вие носите отговорност за претърпени щети, разходи, пропуснати ползи.

  1. Заключителни разпоредби

5.1. В съдържанието на сайта whiskyshow.bg са използвани марки, снимки, текстове и др. на различни фирми и правата върху тях принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от сайта са собственост на whiskyshow.bg и са защитени от авторското право и сродните му права, както и интелектуалната собственост.

5.2. Ползването на сайта е за лична, нетърговска цел. Употребата му с търговска, рекламна или друга цел, както и копирането, предаването, съхраняването, продаванет, публикуването в други сайтове или електронната мрежа, създаването на производни материали, възпроизвеждането на съдържанието, без изричното писмено съгласие,   води до нарушение на авторското право и сродните му права и е наказуемо по закон.

5.3. Всички известия, дадени от вас, трябва да бъдат изпращани на whiskyshowbulgaria@gmail.com. Ще бъдете уведомени чрез сайта или на предоставената от вас електронна поща, за направената от вас поръчка или за вашата регистрация. Известието ще се счита за получено и правилно връчено незабавно, когато го публикуваме на сайта, 24 часа след изпращане на имейл или три дни след датата на публикуване на което и да е писмо. При доказване връчването на всяко известие ще бъде достатъчно да се докаже, в случай на писмо или известие, че същите са правилно адресирани и поставено в публикацията на сайта, а в случай на имейл, че такава електронна поща е изпратена и получена от посочения имейл адрес на адресата.

5.4. За да се изпълни предоставената услуга се събира лична информация, за да се обработи и достави вашата поръчка всякакви поръчки, която правите във връзка със закупуването на билет от сайта, а също и като част от процеса на регистрация при попълване на формуляр при закупуване на билет

5.5. При закупуване на билет, се изисква вашето име, имейл адрес, телефонен номер, номер на кредитна или дебитна карта и датата на изтичане на срока на валидност на съответната карта. Тази процедура е необходима за да се изпълни вашата поръчка и да ви информираме за нейния статус. Вашият телефонен номер е необходим за да може да се осъществи контакт с вас, ако възникне проблем с вашата поръчка.

5.6. Предприети са всички необходими стъпки за защита на вашата поверителност, като се спазват всички изисквания на законодателството за защита на личните ви данни. На сайта има подробна информация, относно политиката за защита на личните данни, с която следва да бъдете запознати преди да ги предоставите.  

5.7. Сайтът whiskyshow.bg използва бисквитки, които позволяват да бъдат събирани данни, въз основа на които да се подобри сайта. Бисквитките са електронни тагове, които съдържат малко информация, които се поставят на вашия компютър. Бисквитката е уникален идентификатор, който съобщава на сайта, когато компютър, който преди това е посетил сайта се връща и какви страници изисква при всяко посещение. Бисквитките могат да проследяват кой сайт посещавате и какво се разглежда и да съставят статистически отчети за дейността на сайта. Във всеки един момент може да се настрои компютъра ви да отхвърли бисквитките, чрез настройките за поверителност на вашия браузър.